V v – zemaneviy qırımtatar latin elifbesiniñ 29. arfidir.

V v