Ĭ ĭdobrucada qırımtatarlar tarafından qullanıla. Dobrucada qırımtatarlar onı qısqa [ı] sesi içün qullana (Tĭl, Kĭşkene, Pĭl, Onekĭ...). 1904'den önce Romen tilinde tapıladı.

Ĭ ĭ