Ant etkenmen - Qırımtatar milliy gimni. Sözler ve muzıkasını Noman Çelebicihan yazdı.

Çelebicihannıñ yazğan şiiriniñ asıl metni

deñiştir

    Ant etkenmen, tatarlarnıñ yarasını sarmağa,
    Nasıl bolsun bu zavallı qardaşlarım çürüsin?
    Onlar içün ökünmesem, qayğurmasam, yaşasam,
    Yüregimde qara qanlar qaynamasın, qurusın!

    Ant etkenmen, şu qaranğı yurtqa şavle serpmege,
    Nasıl bolsun iki qardaş bir-birini körmesin?
    Bunı körip buvsanmasam, muğaymasam, yanmasam,
    Közlerimden aqqan yaşlar derya-deñiz qan bolsun!

    Ant etkenmen, söz bergenmen bilmek içün ölmege,
    Bilip, körip milletimniñ közyaşını silmege.
    Bilmiy, körmiy biñ yaşasam, Qurultaylı han bolsam,
    Yine bir kün mezarcılar kelir meni kömmege.

Bugün gimn olaraq qullanılğan versiyası

deñiştir

    Ant etkenmen, milletimniñ yarasını sarmağa,
    Nasıl olsun bu zavallı qardaşlarım çürüsin?
    Onlar içün ökünmesem, qayğırmasam, yaşasam,
    Yüregimde qara qanlar qaynamasın, qurusın.

    Ant etkenmen, şu qaranğı yurtqa şavle sepmege,
    Nasıl olsun eki qardaş bir-birini körmesin?
    Bunı körip buvsanmasam, muğaymasam, yanmasam,
    Közlerimden aqqan yaşlar derya-deñiz qan olsun.

    Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege,
    Bilip, körip milletimniñ köz yaşını silmege.
    Bilmey, körmey biñ yaşasam, Qurultaylı han olsam,
    Kene bir kün mezarcılar kelir meni kömmege.

Bağlantılar

deñiştir