Uçaq - avada uçqan bir maşna. Diger uçqan maşnalardan farqı taşıyıcı quvetiniñ qanatlarında olmasıdır. Uçaqqa daa "tayyare", "samolöt" da denile.

Boeing 767 uçağı