Qaraqırım, Qaraqorum (eski uyğur urufatında: ᠬᠠᠷᠠ ᠬᠣᠷᠣᠮ) — Moğol imperiyasınıñ efsaneviy paytahtı. Onıñ kerçek yerleştirüv şimdiki belli degil.