Malümat, kontekstke köre türlü añlamlar taşığan mücerret bir fikir etüvdir. Malümatnı formal belgileybilmeleri aşağıda cedvelde berilgen - olar çoqtır, em insan faaliyetiniñ türlü saalarında türlüdir. İç duygu seviyesinde malümat, alıcı bilgenniñ mündericesi olğanını añlata.

XXI asırnıñ başında malümat, insannıñ cemiyet azası olaraq ömründe ket-kete daa müim yer almaqta. Kütleviy haber vastaları onı tarqata, malümat tarzfenlikleri onı işlep çıqarmasınen oğraşa. İnsaniyet malümat cemiyetine doğrutılabilgeni fikri peyda ola. Böyle cemiyetniñ temeli, mal ve hizmetlerni degil, malümatnı işlep çıqarmaq ve qullanmaq olur edi.