Köy (eski qırımtatarca — Salay[1]) — meskün yerler türlerinden biri. Qasabadan daa balaban, amma şeer şeklinde qasabadan ve şeerden ise kiçik bir meskün yer[2].

İvan Velets, Qırımda Kökköz köyü, 1890
Köy


  1. Эвлия Челеби, "Книга путешествия. Крым и сопредельные области", издательтсво "Доля", Симферополь, 2008. Перевод Е. В. Бахревского, saife 141
  2. В. Марочко. Село // ЕІУ
Kitaplar
  • Географічна енциклопедія України. — Т. 3. — К., 1993. — С. 173.
  • Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.
  • Галицьке село: соціально-економічне життя та суспільно-політичні процеси (1919—1939) / Віталій Виздрик. — Львів: Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2015. — 394 с., іл. — ISBN 978-966-486-1199-7
  • Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI—XVIII століттях: історичні нариси: Моногр. / В. Ф. Інкін; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. Ін-т іст. дослідж. — Л. : Добра справа, 2004. — XX, 420 c. — (Моногр.; № 2). — Бібліогр.: с. XXXIII-LXXIII.
  • Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад: монографія / І. Сторонянська, А. Пелехатий; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього. — Львів: ІРД ім. М. І. Долішнього НАНУ, 2014. — 190 c. — (Проблеми регіон. розвитку). — Бібліогр.: с. 166—181.
  • Р. А. Агеева Топонимика и межнациональные отношения. — М: МФГО, 1991. — 134 с.
  • Посохов С. И. Актуальные проблемы отечественной и всемирной истории. — Харьков: Харьковский государственный университет, 2001. — Т. 5.


Meskün yerler
qasaba | köy | şeer şeklinde qasaba | şeer
küçük meskün yerler   büyük meskün yerler