Demokratiya

Demokratiyahalqdevletteki akimiyetniñ yekâne qanuniy menbası olaraq tanığan siyasiy tertiptir. Halq devletni doğrudan-doğru (doğrudan demokratiya) ya da saylanğan temsilciler yardımınen (temsiliy demokratiya) idare ete bile.

2019 Democracy index.svg

Bazıda demokratiya sözüniñ manası serbestlikke ait olğan ğayeler ve esaslarnıñ toplamı olaraq tarif etile, çünki demokratiya — resmen berilgen serbestliktir. ABDniñ 16 prezidenti Avraam Linkolnnıñ aytqanına köre, demokratiya — «halq adından, halq quvetleri vastasınen ve halq içün» idare etüvdir.

Menbalar ve edebiyatDeñiştir

 • Л. П. Нагорна. Демократія // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С. 329. — 518 с. : іл. — ISBN 966-00-0405-2.
 • В. С. Лісовий. Демократія // Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001­–2020. — 10 000 прим. — ISBN 944-02-3354-X.
 • Мустафін О. Влада майдану. Хто і навіщо винайшов демократію. К., 2016.
 • Лобер В. Демократия: от зарождения до современности. — М., 1991.
 • Нестерович В. Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів: проблеми конституційної теорії та практики: Монографія / В. Ф. Нестерович. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. 736 с.
 • Нестерович В. Ф. Конституційно-правова модернізація органів державної влади у рамках утвердження демократії участі в Україні / В. Ф. Нестерович. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. № 1. С. 67-76.
 • Нестерович В. Ф. Принципи відкритості та прозорості у діяльності органів державної влади як важлива передумова для утвердження демократії участі / В. Ф. Нестерович. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 4. С. 67-78.
 • Салмин А. М. Современная демократия. — М., 1992.
 • Андерсон Р. Дискурсивне походження диктатури й демократії / Пер. з англ. // Універсум. — № 6-7 (117—120), 2003. — С. 8-20.
 • Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія.- 2005.- 488 с.
 • Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник.- Львів: Тріада плюс.- 2004.- 528 с.
 • Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навч. посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей.- 2006.- 432 с.
 • Шпоть О. С. Про витоки української нації. — Львів-Київ.: Благодійний фонд «Україна-Русь»; ПП «Коронатор», 2012. — 170 с.
 • Скрипнюк О. Верховенство права і демократія: концептуальні питання взаємозв'язку// Вісн. Акад. прав. наук Укра-їни. — 2008. — № 2(53). — С.13-23.
 • Колодій А., Копєйчиков В., Цвік М. Народовладдя як основа представницької демократії// Українське право. — 1995. — № 1(2). — С.14-23.
 • Сенчук В. В. Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект// Держава і право. Юрид. і політ, науки. — 2009. — Вип. 44. — С. 110—117.
 • Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії// Право України. — 2001. — № 8. — С. 26-32.
 • Цвєтков В. В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика. — К., 2007. — 336 с.
 • Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв'язках// Право України. — 2004. — № 8. — С.8-12.
 • Шипілов Л. М. Народовладдя як основа демократичної держави. — X.: ФІНН, 2009. — 216 с.

EdebiyatDeñiştir

 • Народовладдя // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. — Т. 4 : Н — П. — С. 66. — ISBN 966-7492-04-4.
 • Демократія // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 2 : Д — Й. — С. 61. — ISBN 966-7492-00-8.
 • Демократія // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. — Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — Буенос-Айрес, 1958. — Т. 2 : Д — Є, кн. 3. — С. 318-319. — 1000 екз.
 • Форми демократії // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / О. В. Петришин (відп. ред.) та ін.. — 2017. — Т. 3 : Загальна теорія права. — С. 818. — ISBN 978-966-937-233-8.