Cenübiy Osetiya gimni

Cenübiy Osetiya gimni

1995 ilinde Totraz Kokaev yazıdı, Felix Alborov besteledi.

SözDeñiştir

Osetçe sözleri
Latin elifbesi
Qırımtatarca Tercime

Уарзон Ирыстон! Дӕ номы кадӕн
Лӕууӕм цырагъау мах уырдыг,
Ды дӕ нӕ уарзты ӕнусон авдӕн,
Ды – нӕ цин ӕмӕ хъыг!
Фӕхӕрӕм мах дӕ зӕххӕй ард,
Дӕ ном дын исӕм бӕрзонд,
Удуӕлдай дын кӕнӕм лӕггад,
Дӕуӕн у нӕ цард нывонд!

Уӕ, Стыр Хуыцау! Дӕ хорзӕх, Дӕ арфӕ –
Иры Уӕзӕгӕн Ды цардамонд ратт!

Уӕззау уыд дӕ ивгъуыд, Иры бӕстӕ,
Зылди дӕ фӕдыл сау фыдох,
Фӕлӕ-иу уӕддӕр дӕ фарны рӕстӕй
Кодтой дӕ зынтӕ рох.
Царды рухсмӕ ӕдзух цыдтӕ,
Фыдбонты нӕ саст дӕ ныфс,
Сӕрбӕрзонд алкӕддӕр уыдтӕ,
Ӕргомӕй размӕ цӕуыс!

Уӕ, Уастырджи! Дӕ хорзӕх, Дӕ арфӕ –
Иры дзыллӕйӕн фӕндагамонд ратт!

Фыдӕлты ӕрдхӕрӕн, Иры Уӕзӕг!
Зӕрдӕйы тӕгтӕй дӕ нывӕзт,
Ацы дунейы нын масты уӕзӕй
Ма у дих ӕмӕ уӕрст,
Дугӕй дугмӕ нӕрӕд дӕ ном,
Бӕрзонддӕр кӕнӕд дӕ кад,
Дӕ ныфсӕй мах цӕрӕм ӕнгом,
Дӕ фӕрцы рухс у нӕ цард!

Уӕ, Бӕсты Фарн! Дӕ хорзӕх, Дӕ арфӕ –
Нӕ уарзон Ирӕн Ды иу амонд ратт!

Ном ӕмӕ йын кад!

Uarzon Iryston! Dæ nomy kadæn
Læuuæm cyrahau max uyrdyg,
Dy dæ næ uarzty ænuson avdæn,
Dy — næ cin æmæ qyg!
Fæxæræm max dæ zæxxæj ard,
Dæ nom dyn isæm bærzond,
Uduældaj dyn kænæm læggad,
Dæuæn u næ card nyvond!

Uæ, Styr Xuycau! Dæ xorzæx, Dæ arfæ —
Iry Uæzægæn Dy cardamond ratt!

Uæzzau uyd dæ ivhuyd, Iry bæstæ,
Zyldi dæ fædyl sau fydox,
Fælæ-iu uæddær dæ farny ræstæj
Kodtoj dæ zyntæ rox.
Cardy ruxsmæ ædzux cydtæ,
Fydbonty næ sast dæ nyfs,
Særbærzond alkæddær uydtæ,
Ærgomæj razmæ cæuys!

Uæ, Uastyrdži! Dæ xorzæx, Dæ arfæ —
Iry dzyllæjæn fændagamond ratt!

Fydælty ærdxæræn, Iry Uæzæg!
Zærdæjy tægtæj dæ nyvæzt,
Acy dunejy nyn masty uæzæj
Ma u dix æmæ uærst,
Dugæj dugmæ næræd dæ nom,
Bærzonddær kænæd dæ kad,
Dæ nyfsæj max cæræm ængom,
Dæ færcy ruxs u næ card!

Uæ, Bæsty Farn! Dæ xorzæx, Dæ arfæ —
Næ uarzon Iræn Dy iu amond ratt!
Nom æmæ jyn kad!