Bayram - milliy, diniy ya da hususiy olaraq müim olğan ve qayd etilgen kün ya da künlerdir.

Sözüniñ menbasıDeñiştir

Söz eñ eski Türkçe örneklerde badram olaraq keçe. Söz Orta Fars tilinde paδrām ve aynı añlamda Soğd tilinde patrām yazılışı ile neşe, huzur, baht, sükün demektir. İran tillerinde pati- keri, tekrar + rāma- sükün, barışıq ve baht.

MenbalarDeñiştir

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, K Kitaplığı, İstanbul 2003.